Informácie o spoločnosti


Tržnica NFD - je ako „klasické trhovisko“ kde kúpite skoro všetko v mnohých predajných stánkoch, ale v ponímaní virtuálneho sveta na internete. Cieľom družstva je vytvoriť podmienky pre mnoho „predajných stánkov“, kde si členovia družstva budú ponúkať vlastný tovar iným členom či nečlenom.

Za touto Tržnicou družstva stojí nadnárodné družstvo - Naše Finančné Družstvo - www.nfd.sk
Družstvo vytvorilo podmienky na obchodovanie pre svojich členov aby pomohlo zarábať vlastným členom, čím zároveň prináša príjmy pre všetkých družstevníkov, ktoré si vzájomne delia z ročného zisku.

Člen chce niečo predať … a družstvo mu týmto spôsobom snaží sa nájsť záujemcov o jeho produkty.
Tisíce členov družstva si môžu kúpiť ponúkané produkty cez tržnicu, pričom družstvo pomáha týmto zákazníkom - družstevníkom, tak že prijaté provízie za sprostredkovanie obratu od predajcov, dá zákazníkom v podobe tzv. zľavových bodov, ktoré zákazníkovi zase zaplatia bankové poplatky pri využívaní služby CP.

Vzájomná pomoc, vernosť a solidarita.

Verzia shopu: 1.43.6


Nahlásiť chybu

Podmienky,súkromie & Viac